O společnosti


Společnosti MG STAV, stavební, spol. s.r.o. působí na stavebním trhu od roku 2003 a to zejména v oblasti Libereckého kraje. Mezi hlavní činnosti patří rekontrukce domů, včetně zateplení fasád a výstavba rodinných domů do různých stádií rozestavěnosti, až po jejich celkové dokončení. Provádíme terénní úpravy, přípojky, oplocení, zpevněné plochy ze zámkových dlažeb a jiné. Řadíme se mezi malé stavební firmy zakládající na kvalitně provedené práci ke spokojenosti zákazníka.

Společnost byla na základě registrace zařazena státním fondem Životního prostředí do seznamu odborných dodavatelů - SOD.

Jsme držiteli osvědčení na provádění vnějších zateplovacích systémů, sanačních systémů, vnitřních nátěrů od firmy Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.


Náš Tým


Jméno Příjmení

Pracovní pozice

Jméno Příjmení

Pracovní pozice

Jméno Příjmení

Pracovní pozice